Så här skapar du ditt eget mönster i Photoshop

  1. 1. Skapa ett dokument
  2. 2. Spara provet
  3. 3. Fyllning

En av de mest kraftfulla funktionerna i Photoshop är automatiseringen av processen för att skapa texturer och mönster, som sedan kan användas för någon form av syfte. Vad är ett mönster, mer exakt, vad är ett mönster i jämförelse med en textur? Det är mycket enkelt: mönster är samlingar av identiska grafiska objekt som upprepas upprepade gånger med jämna mellanrum. Att skapa en attraktiv bakgrund i design, vare sig det är en banderoll, en webbdesign eller en affisch, är väldigt viktig. Att välja rätt bakgrund, abstraktion, vektor eller någon textur gör det ändå mer intressant.

1. Skapa ett dokument

Skapa ett nytt dokument, till att börja med 3x1 px , bakgrunden är transparent, zooma in på bilden och välj pennaverktyget (färg svart). Måla pixeln med en penna.

2. Spara provet

För att spara bilden som modell för vidare arbete, gå till menyn Redigera - Definiera mönster (Redigera - Definiera mönster) , ange ett namn på mönstret och spara.

3. Fyllning

Mönstret kommer att visas i mönsterpaletten längst ner. Nu har du inte mycket svårt att använda det skapade mönstret Edit - Fill (Edit - Fill) (Shift + F5).

Följande är exempel:

Vad är ett mönster, mer exakt, vad är ett mönster i jämförelse med en textur?